Kabelová televize StudénkaKabelová televize Studénka
Kabelová televize Studénka
Úvodní stránka
Programová skladba
Ceník
Internet
Akční balíčky
VoIP
Kontakt

MIRAMO spol. s r.o.


Základní postup ladění televizorů a set-top-boxůObecně platí, že startovací kmitočet pro ladění začíná na 130,00 MHz pro zrychlení ladění.
Rychlost SR 6900 a kodování je v režimu auto.
V případě, že není možné zvolit kodování QAM auto, začíná se ladit se kodováním QAM 64 a po naladění QAM64 se postup opakuje pro QAM 256.
Zde je ! nutné zadat volbu přidat programy !Dále uvedený popis je určen zejména pro případy, kdy na SET-TOP-BOXu jsou již přednastavené programy v QAM 64 a uživatel chce přidat nově TV programy do svého Set-top-boxu.


- nejdříve uvedeme Set-Top-Box do továrního nastavení pomocí dálkového ovladače:
Tlačítkem [MENU] vstoupíme do hlavního menu a postupně zvolíme:
-> Nastavení (úplně na konci vpravo)
-> Nastavení systému [OK]
->Obnovit výrobní nastavení [OK]
-> Vložit PIN rodičovského zámku (0000)
-> [OK] Nyní vyčkáme cca 60 sec.
Po uvedení do Továrního nastavení se přístroj přepne do dialogu pro nové naladění programů, zde ponecháme přednastavené údaje a potvrdíme Jdi! -> [OK]:
Jazyk: Český
Způsob vyhledávání: Automatické
Poměr stran TV: 19:9
Formát obrazu: Úplné zobrazení
Počkáme na konec ladění, pro uložení naladěných programů potvrdit „Uložit“ -> [OK].


STB Kaon SD

- nejdříve uvedeme Set-Top-Box do továrního nastavení pomocí dálkového ovladače:
Tlačítkem [MENU] vstoupíme do hlavního menu a postupně zvolíme:
-> Nastavení systému [OK]
-> Tovární nastavení (vyhledat pomocí šipky nahoru) -> 2x [OK]
Po uvedení do Továrního nastavení se přístroj přepne do dialogu pro nové naladění programů, zde nastavíme:
Jazyk: Česky
Typ obrazovky: Letterbox 4:3 (nebo pillarbox 16:9)
Hledání programů: Startovací frekvence

Počkejte na konec ladění, které trvá 2 – 3 minuty, pro uložení naladěných programů 3x [OK]


STB Kaon HD

- nejdříve uvedeme Set-Top-Box do továrního nastavení pomocí dálkového ovladače:
Tlačítkem [MENU] vstoupíme do hlavního menu a postupně zvolíme:
-> Nastavení systému [OK]
-> Tovární nastavení (vyhledat pomocí šipky nahoru) -> 2x [OK]

Po uvedení do Továrního nastavení se přístroj přepne do dialogu pro nové naladění programů, zde nastavíme:
Language: Česky – [OK]
Typ TV a obrazovky: 16:9 TV – plný obraz - [OK]
Hledání kanálů: Startovací frekvence


Počkejte na konec ladění, které trvá 2 – 3 minuty, pro uložení naladěných programů 3x [OK].

STB HANDAN (všechny typy – SD, HD, PVR)

U Set-Top-Boxu Handan CV5000 (základní model bez displeje) doporučujeme před započetím opětovného ladění vypnout přístroj od napájení 230V na 2-3 minuty.
- nejdříve uvedeme Set-Top-Box do továrního nastavení pomocí dálkového ovladače:
Tlačítkem [MENU] vstoupíme do hlavního menu a postupně zvolíme:
-> Systémové informace [OK]
-> Tovární nastavení (vyhledat pomocí šipky nahoru) [OK]
-> Resetovat – Ano (nastavíme šipkou doprava) -> posuneme se šipkou dolů na řádek Spustit [OK]
Po uvedení do Továrního nastavení se přístroj přepne do dialogu pro nové naladění programů, zde nastavíme:

Země: Česko [OK]
Jazyk: Česky [Exit]
Typ výstupu: Letterbox 4:3 (nebo 16:9 dle typu TV) [Exit]
Nastavení času: [Exit]
Spustit vyhledávání [OK]

Počkejte na konec ladění, které trvá 2 – 3 minuty, pro uložení naladěných programů [OK] a pak [Exit].

Technisat DIGIT MF4-K CXV

[MENU] na dálkovém ovládači:
-> Kanálové vyhledávání
-> Rozšířené vyhledávání
-> Vyhledávání v síti, zde nastavte:
Koncový kanál (130)
Počáteční kanál (130)
Přenosová rychlost 6900
Vyhledávací mód Všechny kanály
[Start vyhledávání] (vyčkáme naladění)

Následně pro režim prohlížení zvolit tlačítkem [EXIT]

Obecně platí pro všechny STB: „V případě jakýchkoli problémů – nejdříve tovární nastavení a pak opětovně naladit“.


Postup naladění některé typy televizorů:

DŮLEŽITÉ! Je li zvolen správný postup ladění, pak televitní přijímač naladí vždy všechny digitální programy! Níže uvedené postupy zkrátí proces naladění, který by pak neměl trvat déle než cca 3-4 minuty.

Sharp

[MENU] na dálkovém ovládači
-> TV
-> Režim tuneru kabelové TV:
Země: česká republika
Kanály: OK
Vyhledat kanály: OK
ATV a DTV: OK
Režim vyhledávání: Přechod
Frekvence (kHz): 130000
Modulace 64QAM
Rychl symb (Ksym/s) 6900
ID sítě 0
Vyhledat -> OK


Následuje vyhledávání DTV programů a pokračuje ve vyhledávání ATV stanic (možno přeskočit).


Sony

[MENU] na dálkovém ovládači
MENU
-> Nastavení
-> Digitální nastavení
-> Digitální ladění
-> Automatické digitální ladění
-> START – kabelové
Rychlé ladění – ID auto – vyhledat podle kanálů (rychlé ladění)
Frekvence: 130 MHz
modulace: 64 (QAM)
symbolrate: 6900 (6.9 Msym/s)
Všechny služby -> START


Panasonic

Podmínkou, aby fungoval nebo se aktivoval DVB-C tuner, musí se v menu TV vybrat místo České republiky -> Finsko.

Uvedení to továrního nastavení
MENU (na DO)
Nastavení
-> Nastavení systému
-> expediční nastavení
Potvrdit 3x OK – následně Off/On (tlačítkem na TV)
Vybrat jazyk čeština
Vybrat země FINSKO (region např. Helsinky)
Režim vyhledávání – všechny kanály
POZOR – vyčkat na první skupinu programů a pak přerušit vyhledávání EXIT
Přejde na ladění DVB-T a analogu – ihned ukončit – EXIT na DO
Vybrat – DOMÁCNOST
MENU (na DO)
-> Nastavení
-> Menu ladění DVB-C
-> automatické ladění
Režim vyhledávání – všechny kanály
Režim zobrazení – rychlý
Frekvence – 130 MHz
Přenosová rychlost – 6900
ID sítě – auto
START

Toshiba

Rychlé (první) nastavení
Jazyk: česky
Režim: doma
Země: česká republika
Režim Tuneru: kabel
Režim ladění: DTV
Typ vyhledávání: Rychle
Počáteční frekvence: 130.000 MHz
Koncová frekvence: 130.000 MHz
Modulace: QAM 64
Rychlost symbolů: 6900 KS/s
ID sítě: auto
Spustit vyhledávání: OK


Seřazení programů: Menu – Nastavení – Nastavení DTV – Kanály (označit OK) – přesunout na požadovanou pozici – OK uložit – exit

Starší modely TV Toshiba

Volba vstupu přepnout na TV (aby se šlo dostat do menu ladění)
[MENU] na dálkovém ovládači
MENU ->
Země – Jiné (nebo Německo)
Jazyk OSD – Čeština
Režim tuneru – Kabel
Nyní zvolit – Kanály – OK
Automatické vyhledávání – OK
Režim vyhledávání – Plný


Vyhledat – OK (ponechat ladit – trvá cca 30 min), některé modely mívaly problém s programy se stejným SID u programu – řeší nový Firmware.

LG

[MENU] na dálkovém ovládači
-> Možnosti:
Jazyk -> česky
Země: vybrat ? ? (dvě čárky) – (u některých modelů je DVB-C tuner funkční až při výběru Finska, Švédska nebo Irska)
Kabelové TV – Uživatel
Nastavení
-> Automatické ladění:
Vlastní ladění: Zap.
Frekvence: 130000
Symbolová rychlost: 6900
Modulace: 64 QAM
ID sítě: automaticky (nebo 0)
Počáteční frekvence: 130000 Koncová frekvence: 130000 Zrušit „fajfku“: Automatické číslování (jinak nepůjdou seřadit programy)
OK -> Start
Zavřít (po naladění DVB-C přeskočí TV na ladění analogové – lze zrušit)
RYCHLÉ – > OK


Samsung

MENU
-> kanál
Anténa: Kabel
Země: česká rep. (PIN 0000 – čtyři nuly)
Automatické ladění: (nejdříve vyplnit hodnoty – krok 1. a pak ladit – krok 2.)
1. krok) Možnost vyhledávání kabelové sítě
Počáteční kmitočet: 130000 kHz
Konečný kmitočet: 130000 kHz
Přenosová rychlost: 6900 Ks/s
Modulace: 64 QAM
ZPĚT

2. krok) Automatické ladění: vybrat tečku
-> Kabel
-> digitální
DALŠÍ
Režim vyhledávání: síť
-> Hledat
-> OK ( dokončit EXIT)


Philips

Na dálkovém ovládači „domeček“
Vybrat ikonku ozubeného kolečka
Nastavení
Zvolit – hledat kanály
Znovu nainstalovat kanály
Země česká republika
Kabel DVB-C
Nastavení – Digitální kanály (překontrolovat zda je zvoleno ZAPNUTO)
Režim přenosové rychlosti zvolit – Ručně
Prohledávání frekvence – rychlé prohledávání
Potvrdit – HOTOVO
(po návratu na krok 3) – SPUSTIT)
Při dotazu na síťovou frekvenci nastavit 130.00

Krok 1 – ladí DVB-C – cca 3 minuty
Krok 2 – ladí analog – cca 3 minuty
Potvrdit – Dokončit


Grundig

[MENU] na dálkovém ovládači
-> Zdroj TV signálu
-> KABEL:
Země: česká republika
Auto vyhledávání kanálů
Způsob připojení: KABEL
Vyhledávání: DTV (popřípadě DTV & ATV)
Způsob vyhledávání: rychle
Frekvence: 130 (uložit)
ID sítě auto
Vyhledat -> OK


GoGEN

[MENU] na dálkovém ovládači
Instalace -> OK
První instalace -> ANO -> OK
Vybrat jazyk -> česky
Země: vybrat -> česko
Jazyk TXT -> západ
Hledat kódované -> ANO
OK -> spustit hledání -> spustit automatické -> NE
Zpět na Instalace -> ruční skenovaní kanálů -> OK
Typ hledání -> Digitální kabel a analog
Frekvence: 130 MHz
Modulace: 64 QAM
Přenosová rychlost: 6900
Vyhledání sítě -> Aktivováno
OK -> spustit hledání


SENCOR

[MENU] na dálkovém ovládači
-> Nastavení
-> Prvotní nastavení – (heslo 0000)
OSD -> česky
Režim nastavení -> domov
Země: vybrat -> česky
Typ antény -> kabel
Auto hledání -> DTV
LCN -> vyp. (zap. znamená, že budou programy částečně seřazeny)
START
Typ hledání -> pokročilé
ID sítě: auto
Frekvence: 130000 kHz
Symbolová rychlost: 6900
START -> spustit hledání


Thomson

[MENU] na dálkovém ovládači
-> Nastavení -> OK
Režim tuneru -> Kabel
Kanály: OK
Aut. hledání: OK
Země: česká republika – OK
Digital: OK
Režim skenování: Dopředu
Frekvence (kHz): 130000
Modulace 64QAM
Rychl symb (Ksym/s) 6900
ID sítě 0
Vyhledat -> OK
Exit na DO


JVC

[MENU] na dálkovém ovládači
-> Nastavení -> OK
Kanály: OK
Aut. hledání: OK
Země: česká republika – OK
Digital: OK
Režim skenování: Dopředu
Frekvence (kHz): 130000
Modulace 64QAM
Rychl symb (Ksym/s) 6900
ID sítě 500
Vyhledat -> OK
Po ukončení hledání (cca 3 min) Exit na DO


RESET do továrního nastavení:
[MENU] na dálkovém ovládači
-> Nastavení -> OK
Reset shop (heslo 1234)
Počáteční nastavení -> Česky -> OK
Země -> Česká republika -> OK
Režim tuneru -> Kabel
Typ kanálů -> Digitální
Vyhledat kanály -> Vyhledat


Finlux

[MENU] na dálkovém ovládači
-> Instalace -> OK
První instalace -> (potvrdit OK)
First time installation (vybrat – Česky) -> OK
První instalace:
Země Česko
Typ hledání – Pouze digitální (nebo dle potřeby)
Jazyk TX – Západ
Hledat zakódované – ANO
Spustit hledání -> OK
Domácí režim -> OK
Automatické hledání -> NE


Pokračujte tlačítkem [MENU] na dálkovém ovládači -> Instalace -> OK
Ruční skenování kanálů -> OK
Typ vyhledávání -> Digitální kabel
Frekvence -> 130.000 MHz
Modulace -> 64 QAM
Přenosová rychlost -> 6900
Vyhledávání sítě -> Aktivováno
Spustit hledání -> OK


Nyní vyčkat cca 2min (přijímač ladí dle tabulky NIT všechny programy) Po naladění začne automaticky hrát.

BLAUPUNKT

[MENU] na dálkovém ovládači (DO)
-> Automatické ladění -> OK
Země: česká republika
Typ ladění: DTV (jen digital)
Typ DAT: DVB-C
Druh scanování: Vyhledávaní NIT
ID sítě: 500
Frekvence (kHz): 130000
Modulace: 64QAM
Rychl symb (Ksym/s): 6900
Vyhledat -> OK
Po ukončení hledání (cca 3 min) Exit (Back) na DOKabelová televize Studénka